04/27/2017

Làm thế nào để nhận biết tóc rụng do bệnh lý ?

0.0 00 Thông thường tóc rụng từ 40 – 100 sợi một ngày là bình thường. Đó là tóc rụng theo chu kỳ nhưng khi bạn […]